https://www.traditionrolex.com/21

Klasyczna sztukateria – bogato zdobione pilastry i rozety

Sztukateria - Klasyka

https://www.traditionrolex.com/21